17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Gud og Gudene

Hva er Gud?

Gud er kjent som mange navn. Det Absolutte, Jehova, Brahma, Ånd, Gudommelig, det Guddommelige, Skaperen og den Guddommelige Arkitekt er de som vanligvis brukes i læren til Aetherius Samfunnet.

Alle de store religionene tilber den samme Gud under forskjellige navn – de tolker Gud på forskjellige måter, og fokuser på forskjellige aspekter av hva Gud er. Dessverre har noen i sin religiøse fortolkning tilskrevet Gud menneskelige svakheter – portretter som beskriver en Gud fylt av vrede og sjalusi – et hevngjerrig vesen som skader sine fiender.

Gud er ikke en gammel mann med langt hvitt skjegg som sitter på en sky og sender folk han liker til himmelens evighet og folk han ikke liker til evig helvete. Eller en som svarer på, eller ignorerer bønner etter det som passer han best. Heller ikke favoriser Gud mennesker i en religion framfor en annen – og absolutt ikke mennesker eller raser i ett land framfor andre. Ens åndelig utvikling bestemmes ikke av et medlemskort, pass eller hudfarge – men hjertets evne til kjærlighet og sinnets visdom i aktiv tjeneste og hjelp til alle mennesker.

Gud er ikke en person – fordi Gud er ovenfor det. Gud som en skaper er noen ganger kalt «han» og Gud som bevarer er noen ganger kalt «hun» – men Gud er hverken han eller hun, men begge deler og mye mer, derfor brukes «det» enkelte ganger.

Gud er alt – og enda mer enn det – fordi så vel som å være alt som er i skaperverket, Gud står også over skaperverket. Gud er evig og uendelig – og enda mer tidløs enn evigheten og mere omfattende enn det uendelige. Essensen av alt i skaperverket er gudommelig – og meningen med livet er å realisere denne guddommeligheten; og søke å uttrykke denne høyeste fullkommenhet i større og større grad; og overkomme de begrensingene som Gud har pålagt seg selv – og la det vidunderlige indre lys berøre alt og alle.

Skapelsens lover er ikke bare skapt av Gud – men er Gud. Gud er de sanne fysiske lover; Gud er logikk; Gud er karma loven. Alt som er skapt skjer innenfor rammen av Guds store lover. Noen av disse lovene er sett på som «vitenskapelige» og andre «åndelige» – men denne forskjellen er menneskeskapt. Alle disse lovene er faktisk fullstending i harmoni med hverandre – og til slutt er alle lover ett.

Guds lover gjelder ikke straff eller belønning, og kan ikke bli forandret, fravikes eller misbrukes slik som lover laget av mennesker – fordi de er naturlige lover som former grunnlaget for skaperverket. Gud er enkelhet. Gud er kjærlighet. Gud er livet. Men mest av alt: Gud rett og slett – er. En av de fineste beskrivelser av Gud, som det Absolutte, er i den tolvte av De Tolv Velsignelser (The Twelve Blessings).

Så hvem er Gudene?

Begrepet «Guder» blir brukt på en rekke forskjellige måter. Noen ganger beskriver det natur åndenes verden eller de Oppstegne Mestre.  I Aetherius Samfunnet  er det vanligvis benyttet for å beskrive de Kosmiske Mestre, som er utenomjordiske skapninger som både teknologisk og åndelig er mye mere avanserte enn vi er.

Begrepet «Gud» er brukt fordi deres bevissthet om Gud er mere utviklet. Ved å følge Guds lover har de realisert sin egen guddommelighet i en mye høyere grad enn det er mulig for oss å fatte på vårt lave utviklingsnivå.

Liksom det er beskrevet i eldgamle religioner og myter, kom de til Jorden fra himmelen, og er i stand til å utføre bragder som oppfattes som overnaturlig og mirakuløs. Men i virkeligheten er disse prestasjonene ikke overnaturlige – de er rett og slett bare naturlige prinsipper på et høyere nivå som vi ikke kan forstå enda. Evnen til å utføre mirakler er ikke en gave tilfeldigvis gitt fra Gud, men noe som vi alle kan lære å mestre – selv om det kan innebære mange liv for å tilegne oss tilstrekkelig erfaring.

På ett høyere nivå enn til og med en kosmisk Mester er selve Moder Jord. Hun er en levende Gudinne – en skapning av uforståelig medfølelse, makt og visdom. Og større enn henne er den mektige Solen – som gir liv og lys til hele solsystemet. Karma Herrene (Lords of Karma) blir noen ganger referert til som guder; disse usedvanlig opphøyede livsformene garanterer at vi får de opplevelsene som er nødvendig for vår utvikling tilbake til den gudommelige kilden hvor vi alle kommer fra i begynnelsen.

***

Aetherius Samfunnet er usedvanlig med at det er monoteistisk, panteistisk og polyteistisk. Det er monoteistisk i sin tro på en Gud som det Absolutte som står bak hele skaperverket. Det er panteistisk i sin tro på at denne Guden er essensen av alle ting, på alle steder, til alle tider. Og det er polyteistisk i sin tro på avanserte vesener som er bevisstgjort på sin gudommelighet, kan i noen sammenhenger beskrives som Guder. I tillegg til dette viser Samfunnet en meget stor ærbødighet for Gudinnen Jorden. Noen religioner kan oppfatte denne troen som gjensidig utelukkende, men i læren til Aetherius Samfunnet er alt dette i harmoni og uten motsigelse.

Anbefalt: