17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Moder Jord

The Mother EarthEtt av de viktigste prinsippene i læren til Aetherius Samfunnet er troen på at Moder Jord er en levende gudinne. Dette har vært en tro i mange kulturer gjennom vår historie. I visse tradisjoner som sjamanismen, er det sett på som en sentral del både i deres filosofi og praksis. I de siste årene har begrepet «Jorden som ett levende vesen» også funnet veien inn i det vitenskapelige miljøet, i form av «Gaia-hypotesen» som ble formulert av professor James Lovelock på 1970-tallet.

Gudene fra verdensrommet lærer oss at Jorden er en bevisst og levende entitet – med følelser og tanker akkurat som alle andre bevisste levende vesen. Hun er ekstremt avansert, og mer enn kvalifisert for tittelen «Gudinne» på grunn av hennes ekstraordinære visdom, medfølelse og åndelig kraft.

Hun har bokstavelig talt ofret sin egen frelse, slik at vi kan leve her. Det vakre i naturen og verden rundt oss, er bare en svak refleksjon av den ufattelige indre skjønnheten i hennes store sjel. Sett fra hennes synspunkt er den fysiske verden liksom et begrenset slør som innhyller hennes kolossale lys – et slør som bare eksisterer for å gi oss de fysiske forholdene vi trenger for å oppnå karmisk erfaring på vårt lave evolusjonære nivå.

Økologi i henhold til menneskeheten er en veldig god ting – et enda høyere motiv for økologi er å hjelpe Jorden selv. Som et levende vesen kan hun bokstavelig talt føle den skaden vi gjør henne – med den daglige forurensing som vi alle er skyldige i, og mye verre, med de forferdelige atombombene og kjernekraft eksperimentering – som menneskeheten i sin helhet har moralsk og karmisk ansvar for.

Å sende kjærlighets energi i takknemlighet til Jorden gjennom bønn og andre åndelige praktiseringer er det minste vi bør gjøre i anerkjennelse for alt det hun har gjort – og fortsetter å gjøre – for oss, selv om vi ikke i det hele tatt fortjener det. I tillegg til det, er vi blitt fortalt at vi kan faktisk hjelpe denne store og vidunderlige Gudinnen i begrensningen hun nå lider ved å spre sannheten om hennes guddommelige oppofrelse. Vi skylder henne alt – og har gjort svært lite for å takke henne – så enhver mulighet som blir gitt oss til å tjene henne bør vi ta uten å betenke oss. En av de mest høytstående handlinger menneskeheten kan gjøre for å hjelpe Jorden i disse dager er Operation Sunbeam.

Den tid har kommet at Karma Herrene (Lords of Karma) vil ikke tillate at Moder Jord fortsetter å bære denne forferdelige byrden på ubestemt tid. Det som vi kaller hjem og som for henne er en selvpålagt begrensing, vil bli fjernet, og da vil hennes virkelige glorie skinne frem. Vi må forberede oss på denne store hendelsen, slik at når det skjer, vil vi være åndelig avanserte nok til å tåle den kolossale kraften av hennes energi. Dette, kanskje mer enn noen annen sannhet, gjør åndelig handling ikke bare et personlig valg, men en praktisk og logisk nødvendighet for oss alle.

Velsignet er Logos av denne Jorden, for hun skinner som en sol skinner.   Like fullt – med formål – skjuler hun dette lyset under en skjeppe av materiell form, som gir menneskene, næring.

Mesteren Jesus i den syvende av de Tolv Velsignelser (The Twelve Blessings).

Anbefalt: