17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Oppstegne Mestere og Det åndelige hierarkiet på jorden

Swami Vivekananda er en av de Oppstegne Mesterne.

Swami Vivekananda er en av de Oppstegne Mesterne

Vi reinkarnerer på jorden for å utvikle oss åndelig gjennom karmiske leksjoner. Når vi har mestret hele reinkarnasjonssyklusen har vi ett valg: vi kan starte en ny erfaringssyklus på
en mer avansert planet, eller vi kan forbli på jorden, men da som Oppstegne Mestere for å hjelpe menneskeheten. Når vi har kommet dit at vi kan velge, er vi så avanserte at vi er hevet over personlige vurderinger og vil velge det som er riktig for menneskeheten i sin helhet.

Jordens åndelige hierarki / Det store hvite broderskap (The Great White Brotherhood)

Jordens åndelige hierarki består av Oppstegne Mestere, også benevnt som Det store hvite broderskap. Navnet kan mistydes, for en Oppstegen Mester er ikke nødvendigvis en mann, og ikke alle er hvite. Hvite eller kaukasiske mestere er faktisk i mindretall. ’Hvit’ i denne sammenhengen viser til ren, som i hvitt, og den type magi som brukes. Begrepet ’hvite broderskap’ går så langt tilbake som til Yoga Sutras av Pantajali (kapittel IV, vers 7), og antagelig enda lenger.

Det må også nevnes at noen av de som tilhører Jordens åndelige hierarki ikke er Oppstegne Mestere, men er nært tilknyttet dette hierarkiet.

Hvorfor Oppstegne Mestere ikke kan vise seg åpenlyst i blant oss

Den guddommelige karmaloven omfatter hele menneskeheten, og gjør at de Oppstegne Mesterne ikke kan virke åpenlyst i blant oss enda. Menneskeheten må leve i bedre harmoni med karmaloven før dette kan skje. I tillegg er menneskeheten som en helhet rett og slett ikke i stand til å akseptere dem på det nivået den er nå. Vi bør ikke tvile på deres sanne lære. Men dessverre har vi en tendens til å latterliggjøre, ignorere, eller til og med angripe slike mestere når de viser seg på jorden. Slike handlinger forverrer bare vår karma, noe som de Oppstegne Mesterne ønsker å unngå. Oppstegne Mestere fortjener den ytterste ærbødighet og kjærlighet og burde behandles som vi ville behandle guder.

Evnene til Oppstegne Mestere

En Oppstegen Mester er udødelig. Han eller hun blir ikke eldre og har ikke en kropp som blir gammel. Hvis de velger å forandre sin fysiske struktur, skjer det bevisst, og de forblir uforandret (voksen) gjennom hele denne prosessen. Oppstegne Mestere har kolossale krefter. For eksempel kunne en Oppstegen Mester sitte i en masovn uten å bli brent, eller kutte et fjell i to med bare tankens kraft. Deres klarsynte evner er enorme. Men en Oppstegen Mesters viktigste egenskaper er stor visdom og ubegrenset medfølelse for alt og alle.

Hvor er de Oppstegne Mesterne og hva gjør de?

Mount Shasta, oppholdsted for Oppstegne Mestere

Mount Shasta, oppholdsted for Oppstegne Mestere

De lever for de meste under forskjellige fjell i mange deler av verden: Grand Teton, Mount Shasta og Castle Peak i USA; Luxor i Egypt; Mount Kilimanjaro i Tanzania; Ben MacDhui i Skottland; Andesfjellene; Sri Lanka og Himalaya. Det finnes også andre mindre oppholdssteder. Disse stedene er ofte spesialisert på bestemte aktiviteter. For eksempel er Ben MacDhui i Skottland spesialisert i å føre tilsyn med alle åndelige organisasjoner over hele verden.

De arbeider med åndelig energi på mange måter, og har energibatterier av veldig høy kvalitet. Aetherius Samfunnet bruker også åndelige energibatterier i ”Operasjon bønne kraft” (Operation Prayer Power) men disse har naturlig nok ikke det samme høye kvalitets nivå. Dr. King beskriver i sin bok ”Festival for lysbærere” (The Festival of Carrying the Light) andre metoder som de oppstegne Mesterne benytter for å sende åndelig energier ut til hele verden.

De spiller en viktig rolle ved å utføre en misjon kjent som ”Operation Earth Light.” (Operasjon lys til jorden). Denne misjonen var utviklet av Dr. King, men misjonen ble for avansert til å bli utført av Aetherius Samfunnet. Formålet med denne misjonen er å gradvis sende ut en del av den energien som ble gitt til Moder Jord under hennes Primære Innvielse (Primary Initiation) 8. juli, 1964. Ved gradvis utslipp av denne energien endres forholdene på jorden slik at så mange mennesker som mulig kan få mere tid til å tilpasse seg de høyere vibrasjonene som vil komme i den Nye Tiden (The New Age). Ved hjelp av Operation Earth Light blir denne energien sendt til de høyere aspekter av Deva verdenen (Devic Kingdom) (naturkreftene). Disse naturkreftene (Devas) vil da bruke denne energien til å utføre sin funksjon istedenfor de misfargede tankeenergier fra menneskeheten på jorden.

Oppstegne Mestere kan være direkte involvert i åndelig lære i perioder. Mesteren velger da ut en avansert person å ha direkte kontakt med, eller velger å gå via ett medium. Dessverre er det mange medium som påstår at de har kontakt med en Mester når det i virkeligheten skjer svært sjelden, men dersom det skjer, er det alltid med gode hensikter. Det skjer aldri tilfeldig, og kan ikke bestemmes av noen andre enn den Oppstegne Mesteren.

Den aller viktigste funksjonen for de Oppstegne Mesterne er å forbli på jorden, for de har stor gunstig påvirkning på den karmiske balansen på jorden. Dr. King mente at på grunn av menneskehetens negative karma, så ville menneskeheten eksistere kun tre og en halv dag skulle de Oppstegne Mesterne forlate oss.

Eksempler på medlemmer i det Åndelige hierarkiet på jorden

Herren Babaji – er den åndelige og politiske leder av Hierarkiet. I motsetning til Count Saint Germain, Master Saint Goo-Ling og andre (se nedenfor), er han en Kosmisk Mester, og ikke en av de Oppstegne Mesterne og han kommer ikke fra denne Jorden. Han kommer fra planeten Saturn; som er den mest avanserte planeten i vårt solsystem. Dr. King har fortalt oss at han er den mest avanserte Mesteren som noen gang har kommet til jorden, og at han har vært i den samme fysiske kroppen i 3000 millioner år. Det er flere interessante historier om denne Mesteren i boken til Paramahansa Yogananda, Autobiography of a Yogi, som er anbefalt av Aetherius Samfunnet.

Herren Maitreya – er et høytstående medlem av det Indre rådet i det Åndelige hierarkiet. Han er ofte omtalt i gamle hinduistiske vediske skrifter under navnet Maitreya Rishi, og er læreren til Count Saint Germain.

Saint Goo-Ling – er ikke så godt kjent som Herren Maitreya, men Saint Goo-Ling er allikevel en av det mest fremstående medlemmer av Hierarkiet og er “Keeper of The Great Seal” (Vokter av det store seglet). Han har talt gjennom Dr. King i transetilstand ved flere anledninger, og ofte ga råd og veiledning til medlemmer av Aetherius Samfunnet. Han introduserer hver av De Tolv Velsignelser (The Twelve Blessings) og De Ni Friheter (The Nine Freedoms). Han har hatt den samme fysiske kroppen i omtrent 2000 år.

Count Saint Germain – er trolig den mest kjente av alle Oppstegne Mestere. Han er kanskje en av de mest interessante, ut ifra et spirituelt perspektiv, fordi han har etter sigende levd, blant helt vanlige mennesker, deriblant europeiske kongehus. Han levde visstnok på denne måten i 695 år og vakte mye oppsikt. Det er utallige anekdoter om ham, spesielt fra Frankrike i det 17. og 18. århundre. Han var veldig intelligent og karismatisk, men det mest usedvanlige med ham var at han aldri ble eldre. Riktig eller ikke, han er blitt tilskrevet flere identiteter, Prince Rakoczy (også skrevet Rákócsi) og Christian Rosenkreuz, den legendariske grunnleggeren av den mystiske Rosenkors-ordenen i det 15. århundre.

Swami Vivekananda – Dr. King sa at den berømte indiske yogi, Swami Vivekananda (1863-1902) er nå en Oppstegen Mester i det Åndelige hierarkiet. Han var en av hoveddisiplene til den hellige helgenen Sri Ramakrishna, og var en sterkt åndelig yogi med et fremstående intellekt. Han brakte den østlige visdommen til vesten. I Chicago i 1893, under Verdens Parlament av Religioner (The World Parliament of Religion) holdt han en praktfull tale med stor veltalenhet og et dypt budskap. Han fremmet Vedanta filosofien i USA, Storbritannia og andre deler av Europa. Senere reiste han tilbake til sitt hjemland India, og døde i en alder av 39 år, 5 måneder og 24 dager. Dermed oppfylte han sin egen profeti om at han ville dø før han fylte 40 år.

Madame Blavatsky – Dr. King fortalte også at Madame Blavatsky (1831-1891) er medlem av det Åndelige hierarkiet, selv om vi ikke vet om hun er en Oppstegen Mester. Hun var en kontroversiell og fargerik figur og har, med en viss rett, blitt kalt “Moder for den nye åndelige tidsalder” (Mother of the New Age), på grunn av hennes grunnleggende innflytelse på den åndelige tankegangen i det 19. århundret. Hun spilte en sentral rolle i stiftelsen av det Teosofiske Samfunnet i New York i 1875. Hun hevdet å ha hatt kontakt med forskjellige avanserte intelligenser, kjent som ”Mahatmas”. Det er ikke helt klart hvilken åndelig status disse Mahatmas hadde, men sannsynligvis var de medlemmer av Hierarkiet eller var nært forbundet med det. Bemerkelsesverdige eksempler er intelligensene kjent som Master Morya og Master Kuthumi (også stavet Koot Hoomi).

Anbefalt: