17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

UFOer og utenomjordisk liv

Utenomjordisk liv er et faktum. Vesener fra andre planeter har besøkt vår verden – og de fortsetter å besøke oss.

Hva er UFOer?

Romfartøyene som benyttes av de intelligente vesener fra andre deler av verdensrommet blir ofte omtalt som «UFOer».

Begrepet UFO – Uidentifistert Flygende Objekt – er ikke lenger dekkende, da mange av disse UFOene har faktisk blitt identifisert som ett fartøy fra andre verdener. Titusentalls beskrivelser fra øyenvitner burde være nok til å overbevise skeptikerne om at vi ikke er alene i universet. Bevisene for at utenomjordiske vesener har besøkt Jorden ved å benytte romfartøy er overveldende.

Mange mennesker forteller om spektakulære opplevelser der de tydelig har kunnet se fartøyet og enkelte har til og med kunnet se utenomjordiske vesener. Men de aller fleste observasjonene begrenser seg til fjerne lysfenomener på himmelen. Ofte finnes det en naturlig forklaring, som for eksempel kinesiske lykter som svever høyt oppe i atmosfæren. Men noen ganger finnes det ikke noen konvensjonell forklaring. Ideen om at «vi ikke er alene» er mer akseptert i dag, og det betraktes ikke som irrasjonelt lengere å kunne se et romskip fra en annen planet.

Hvordan kan du identifisere en UFO?

UFO or flying saucer in the sky

Det er helt klart at ikke alle UFOer er utenomjordiske romskip. For å kunne vurdere en observasjon, finnes det noen enkle retningslinjer til hjelp for å skille utenomjordiske romskip fra fly, helikopter, satellitt, komet, stjerne etc.

  • Dramatiske endringer i hastigheten.
  • Retningsendring i skarp vinkel.
  • Endring i størrelse.
  • Rask blinking inn og ut av synsfeltet på en måte som ikke kan sammenlignes med blinkende lys. (Mange romskip praktiserer dette, muligens kan dette forklares med at de beveger seg fra ett plan av eksistensen til en annen i ekstremt høy hastighet).

Høyere plan av eksistens

Det er også intelligent liv på andre planeter i dette solsystemet, men de eksisterer på en høyere frekvens av vibrasjoner enn det fysiske plan på jorden hvor vi bor.

Astronauter fra Nasa ville for eksempel ikke finne tegn til sivilisasjon på Venus dersom intelligensene der ikke ønsket å tilkjennegi at de var der. En avansert yogisk mester derimot, som valgte å prosjektere seg fra den fysiske kroppen til et bebodd plan på Venus, ville oppleve et yrende liv. Grunnen er at deres fysiske form vibrerer på et høyere fysisk nivå enn hva vi med våre sanser og vitenskap ’normalt’ er i stand til å oppfatte.

Hvordan ser utenomjordiske vesener i dette solsystemet ut?

Våre naboer på de andre planetene har ingen lande grenser og de reiser fritt mellom planetene. De har ingen kriger og sammensvergelser som vi sliter med på Jorden. Mord, tyveri, grådighet, rasisme og ondskap er fremmed for dem. Deres grunnsyn er basert på uselvisk medfølelse i samsvar med skapelses lovene som er Gud. De har mestret reinkarnasjonssyklusen (gjenfødelsessyklusen) og er derfor udødelige, men de kan forandre sin fysiske struktur hvis det er nødvendig. De er i besittelse av kolossale åndelige krefter og deres perfekte

intuisjon virker i fullkommen harmoni med en plettfri logisk sans. De mestrer alle kjente vitenskaper og alle såkalte kunstformer. På grunn av sitt høye utviklingsstadium blir de ofte omtalt som «Kosmiske Mestere» eller «Guder fra verdensrommet.»

Det meste av filosofien og læren til Aetherius Samfunnet kommer fra svært avanserte intelligenser fra de høyere plan nivåer på Mars, Venus, Jupiter og Saturn.

De Kosmiske Mesterne hjelper menneskeheten så mye som karmaloven tillater. I tillegg til å gi oss åndelig lære, gjør de alt de kan for å tilby oss kilder av såkalt åndelig energi som ellers ikke ville vært tilgjengelig for oss. Åndelig energi er den viktigste og mest sårt tiltrengte energi blandt menneskeheten på Jorden i dag

Kontaktene til Dr. George King

Dr. George King er ikke den eneste personen i historien som har hatt kontakt med vesener fra andre planeter, men han er helt klart en av de mest bemerkelsesverdige. Han var i kontakt med Kosmiske Mestere fra 1954, (da han var 35 år), frem til sin død i 1997. I løpet av denne 43 års perioden mottok han enorme mengder av åndelig lære fra disse intelligensene. Kontakten kunne bli opprettet ved hjelp av telepati, hvor Dr King kunne forbli bevisst, eller ved at han satte seg selv i en positiv transetilstand slik at de kunne snakke gjennom ham. Informasjon som ble overført i denne transetilstanden kalles «Kosmiske Transmisjoner». Over 600 «Kosmiske Transmisjoner» ble gitt av Dr. King ved denne positive typen av transetilstand. De ble opptatt på lydbånd for ettertiden og mange av dem er også blitt nedskrevet. Dr. King selv så og møtte Kosmiske Mestere og han prosjekterte også til et utenomjordisk romskip som omtales som «Satellitt Nummer Tre» (Satellite No. 3).

Vi kan oppsummere det politiske systemet på mer avanserte planeter som et medfølende system som tilbyr åndelig velferd til alle som trenger det.

Det er ingen kastesystemer eller sosiale posisjoner på disse planetene og, de anerkjenner ikke slike urettferdige systemer på andre planeter, men har stor ærbødighet for sine åndelige Mestere. GUD ER ALT – ALT ER GUD – uavhengig av planet, farge, rase, tro eller stilling. Denne filosofien, som danner grunnlaget for alle deres handlinger, har for all tid befridd disse planetene for uvitenhet, frykt, begjær, krig, sykdom og politisk manipulasjon, som dessverre fortsatt preger den uopplyste menneskeheten på jorden.

Dr. George King

Recommended: