17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Svenska

Översikt

The Aetherius Society är en världsomspännande andlig organisation tillägnad mänsklighetens befrielse och upplysning.

Organisationen grundades år 1955 av den framlidne västerländske Yogamästaren Dr George King. Huvuddelen av organisationens läror består av visdom som kanaliserats genom Dr King från avancerade intelligenta varelser från vår värld och utanför. Denna visdom är inte menad att ersätta de läror som givits mänskligheten tidigare av stora Mästare som Sri Krishna, Buddha, Jesus och andra – utan lyfter istället dessa läror upp till en kosmisk nivå. Det är en av organisationens grundläggande övertygelser att många av de stora lärarna genom tiderna kom till jorden från andra planeter.

Den största och viktigaste delen av organisationens läror är osjälviskt tjänande för att hjälpa andra. Organisationens motto lyder:

Tjänandet är juvelen i fullgörandets klippa.

Organisationen anser sig inte vara den enda vägen till upplysning eller befrielse. Den framhåller att alla stora religioner är helt enkelt olika uttryck för den grundläggande och tidlösa ursprungskällan. Organisationens symbol betyder ”Gud manifesterar sig själv som visdom”. Den vänstra delen visar en gammal och helig symbol för Gud och triangeln på höger sida är symbolen för visdom.

Grundläggande läror

Organisationens läror täcker ett vitt spektrum av filosofi, religion, metafysik och den andliga vetenskapen, inklusive följande grundkoncept:

Osjälviskt tjänande

Tjänandet för att hjälpa andra, även känt som ”karma yoga”, är den största andliga gärning som människan kan utföra. Det är också den viktigaste delen av The Aetherius Societys arbete och läror.

Yoga

Långt ifrån ett system att hålla sig vältränad och frisk, eller en avslappningsteknik, är yoga faktiskt en djup and gammal andlig väg till upplysning, med osjälviskhet som kärna.

Andlig energi, bön och helande

Andlig energi är inte mindre verklig än elektricitet och följer naturens lagar. Den kan hjälpa att hela, inspirera, vägleda, välsigna och skydda dem den riktas till.

Vi kan alla lära oss att framkalla och överföra denna ljusenergi – denna kärleksenergi – för att hjälpa oss själva, individer i behov och viktigast av allt, hela världen som helhet.

Kraftfull bön handlar om att dra till sig andlig energi och sedan rikta den mot ett föremål för att skapa en positiv förvandling. Mantra – upprepning av heliga toner – är också ett utmärkt sätt att framkalla och överföra denna magiska kraft.

Andligt helande fungerar på liknande sätt och kan läras av vem som helst.

Det gudomliga inom oss

Essensen inom oss alla och allting i skapelsen är gudomlig – en gnista av Gud.

Vi härstammar alla från den gudomliga ursprungskällan – och vi kommer alla till slut att återvända dit. Den är känd genom många namn – Gud, Brahman, Jehova, osv. och beskrivs på olika sätt av olika trosinriktningar. Den är evig, all-kraftig och all-vetande. Den finns överallt – och den är allting. Faktum är att den är mer än så.

Genom att rätt navigera vår personliga resa genom livets alla upplevelser, växer vi och blir mer medvetna om vårt gudomliga ursprung. Resultatet blir att vi blir mer och mer upplysta och kan använda mer och mer andlig kraft i osjälviskt tjänande för att hjälpa andra.

Intuition och själslig kraft

Det är möjligt för oss alla att utveckla vår intuition och själsliga kraft genom tjänande och yogans utvecklingsmetoder.

Utomjordiskt liv

Avancerade utomjordiska civilisationer existerar på andra planeter i vårt solsystem. Vetenskapen av idag har inte upptäckt detta liv eftersom det existerar på en högre vibrationsfrekvens på dessa planeter. Inom The Aetherius Society kallas dessa varelser ibland för ”Kosmiska Mästare”, eller även ”Gudar”, för att vörda deras höga andliga utveckling.

Genom deras empati och självuppoffring hjälper de mänskligheten på många sätt. Utan dem skulle vi ha förgåtts för länge sedan.

Vissa Kosmiska Mästare har tidigare valt att födas här på jorden i fysisk kropp för att kunna ge mänskligheten läror och andra former av stöd. Jesus, Buddha, Sri Patanjali, Sri Krishna, Confucius och Lao Zi är några av dem.

The Aetherius Society samarbetar direkt med Kosmiska Mästare för att utföra fem kosmiska missioner. En av dem kallas Operation Bönekraft (Operation Prayer Power).

Intelligent liv finns även utanför vårt solsystem. Vissa världar är mer avancerade än vår medan andra är mindre utvecklade. Vissa utomjordiska intelligenta varelser är vänskapliga medan andra är fientliga.

UFOn

Vissa så kallade ”oidentifierade flygande objekt” har faktiskt blivit identifierade som utomjordiska rymdfarkoster. Dessa har besökt vår jord under tusentals år; i Bibeln beskrivs de på olika sätt som ”moln”, ”stjärnor” och ”flygande cylindrar”, samt i Hindu skrifter finns en term för dem: vimana.

Karma och reinkarnation

Karma har inget att göra med bestraffning, utan handlar om lärdom. Karma är den stora kosmiska läraren som ger oss arbetspass vi behöver för att växa under vår andliga utveckling.

Mellan inkarnationer spenderar vi tid på ett annat plan (frekvensnivå) på denna jord. Efter många inkarnationer, när vi har lärt oss livets alla läxor, kan vi lämna detta hjul av återfödande och börja en högre utvecklingscykel på en annan planet som en Kosmisk Mästare. Vissa människor väljer att uppoffra denna möjlighet för att stanna här på jorden som en Upphöjd (Ascended) Mästare.

Världens karma är inte i balans för närvarande beroende på människans destruktiva sätt att tänka och handla under tusentals år. Detta förhindrar en mer öppen kontakt med de Kosmiska Mästarna som t.ex. en farkostlandning mitt i en större stad.

Mycket av The Aetherius Societys arbete är tillägnat en förbättring av världskarman, speciellt genom de kosmiska missioner som utförs.

Kundalini, chakran och auran

Vi har alla en aura – vare sig vi kan se den, känna den eller inte. Auran består av en mer ”subtil” substans än vår fysiska kropp, men det behöver inte betyda att den är mindre verklig eller mindre fysisk – den är bara fysisk på ett annat sätt.

Subtila energier flödar in till oss och ut igen genom våra chakran. Ryggraden är som en stjälk medan chakran kan liknas som blommor som växer ut ur stjälken några centimeter framför den fysiska kroppen, i auran.

Kundalini är en mystisk kraft i basen av ryggraden som ibland kallas ”orm kraften” (serpent power). När denna kraft rör sig uppför ryggraden aktiverar den varje chakra på vägen och leder slutligen till upplysning och kosmiskt medvetande. Att forsera kundalinikraften är mycket farligt och rekommenderas inte av The Aetherius Society. Däremot, genom att utföra osjälviska gärningar för att hjälpa andra så kommer kundalinikraften att resa sig på ett naturligt sätt.

Upphöjda Mästare

Människor på jorden reinkarnerar för att växa genom karmiska lärdomar. När vi har bemästrat reinkarnationscykeln har individen ett val – antingen att börja en ny upplevelsecykel på en mer avancerad planet eller att stanna kvar här på jorden som en upphöjd (ascended) Mästare för att hjälpa resten av mänskligheten. En upphöjd Mästare kan därför beskrivas som en odödlig varelse med enorm själslig och andlig kraft – och ännu viktigare, med stor medkänsla och visdom. De åldras inte som vi och när de förändrar sina fysiska kroppar, vilket de gör flera gånger, gör de så medvetet och förblir vuxna under hela processen.

Moder Jord

Moder Jord är en levande Gudinna som uppoffrar sin egen evolution för att förse mänskligheten med en boplats – en för Henne bakåtsträvande och ofta brutal ras. The Aetherius Society arbetar på många olika sätt för att undsätta Henne i den uppgift Hon själv valt – ett val av orimlig uppoffring.

Heliga Berg

The Aetherius Society arrangerar flera pilgrimsfärder varje år till heliga berg vilka innehåller speciell andlig energi som kan riktas till de behövande genom böner, mantra och visuella övningar. Dessa berg laddades med andliga energier av Kosmiska och Upphöjda Mästare under en mission som kallas Operation Starlight som förde Dr King på en världsomspännande resa som tog lite över tre år.

För mer information var god kontakta: [email protected]