17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

De Tolv Velsignelser (The Twelve Blessings)

De Tolv Velsignelser (The Twelve Blessings) er en rekke velsignelser rettet mot åndelige arbeidere og store kosmiske skapninger. De inneholder dyp visdom og er i blant de vakreste bønner som noensinne er gitt til verden. Samtidig som de frembringer en bedre forståelse av det store kosmos hvor vi bor, utgjør De Tolv Velsignelser en åndelig praksis som er lett å utføre på en riktig måte, bare i løpet av noen få minutter. Dette er en måte vi kan uttrykke takknemlighet til dem vi er avhengige av for å kunne fortsette å eksistere på denne planeten, og også en måte å hjelpe til med helbredelse av verden ved å heve bevisstheten til menneskeheten som helhet. Av samme grunn er dette en utmerket metode for å forbedre verdens karma, så vel som vår egen individuell karma. De Tolv Velsignelser blir utført på samme vis som i bønn, ved å løfte hendene og visualisere strømmen av åndelig energi som hvitt lys.

Hver velsignelse ble gitt i form av en Kosmisk Transmisjon (Cosmic Transmission), kanalisert gjennom Dr. George King fra Mesteren Jesus – en kosmisk Mester fra en annen planet. De ble kanalisert på tolv påfølgende søndager fra 27. juli til 12. oktober i 1958. Hver søndag gikk Dr. King inn i en positiv transetilstand gjennom yoga ved å heve kundalini til et høyt chakra, slik at Mesteren Jesus kunne tale gjennom ham og levere denne serien av fantastisk enkle, men veltalende og ofte svært poetisk lære.

Dr. George King holder en tidlig utgave av The Twelve Blessings.

Velsignelsene er følgende:

 1. Velsignet er de som arbeider for fred
 2. Velsignet er de vise
 3. Velsignet er de som gir kjærlighet
 4. Velsignet er de planetariske
 5. Velsignet er de takknemlige
 6. Velsignet er de som helbreder
 7. Velsignet er Moder Jord
 8. Velsignet er den mektige Solen
 9. Velsignet er de høyeste Karma Herrene
 10. Velsignet er den mektige skapningen kjent som Galaksen
 11. Velsignet er de høyeste Herrer av Skapelsen
 12. Velsignet er det Absolutte

I tillegg til disse tolv, kom det en til i 1959, kjent som «Den siste Velsignelse», som er en velsignelse fra Dr. King til Mesteren Jesus.

De fleste velsignelsene slutter med en bønn. Som et eksempel på det er bønnen på slutten av den sjette velsignelsen:

O’ Guddommelige Herre av hele Skapelsens Vidunder,
Vi hever vår røst og sinn til Deg – NÅ – i bønn.
På samme tid erkjenner vi at den vil bli besvart i dette øyeblikket.
O’ Vidunderlig Gud,
Vi ber at hjerte og sinnet til menneskeheten
kan åpnes til Ditt Nærvær,
Til Ditt Mektige Lys.
Slik at for alltid vil de Forherlige Deg.
Slik at de kan erkjenne, at inne i dem
Pulserer en Gnist  knyttet direkte til
Ditt vidunderlige Hjerte.
Vi hever vårt sinn i takknemlighet
For oppfyllelsen av vår bønn.
For dette SKAL – utfoldes
På denne Jorden.

De Tolv Velsignelser er utgitt i bokform. De er også tilgjengelige på CD og for audio nedlasting. Du kan faktisk lytte til ordene fra Mesteren Jesus og de tre andre mestrene som snakker gjennom Dr. King, komfortabelt i ditt eget hjem. En rekke foredrag hvor Dr. King forklarer hver velsignelse mer i dybden er også tilgjengelig på CD og for nedlasting.

Ved våre hellige messemøter, spiller vi en av velsignelsene og dersom det er en bønn etter den velsignelsen deltar menigheten i bønnen. I tillegg holder vi spesielle møter og energisirkler hvor vi fokuser på å praktisere De Tolv Velsignelsene. I Operasjon Bønne Kraft (Operation Prayer Power) bruker vi flere av disse velsignelsene. For veiledning hvordan å utføre den livsforvandlende praktisering av de Tolv Velsignelser hjemme hos deg, er du velkommen til ta kontakt med ett av hovedkvarterene til Aetherius Samfunnet eller en av avdelingene.

THE TWELVE BLESSINGS WEBSITE12blessings.org

Sign up and join in live services

Anbefalt: