17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Oversikt

Aetherius Samfunnet er et verdensomspennende åndelig broderskap hvor hovedformålet er å hjelpe menneskeheten til åndelig opplysning og befrielse.

Samfunnet ble etablert i 1955 av Dr. George King som var en mester i yoga.

Grunnlaget for samfunnets lære er den informasjonen som Dr. King mottok fra avanserte intelligenser både fra vår egen verden og utenfor. Dr. King demonstrerte et veldig avansert mediumskap basert på yoga. Han understreket at den kunnskapen som han mottok ikke erstatter den visdommen som vi allerede har mottatt fra de store verdens lærere som Shri Krishna, Siddharta Gautama (Buddha), Jesus Kristus og andre – men utvider deres lære ved å introdusere et kosmisk synspunkt. Mange av de store verdens-lærerne som levde blant oss i fortiden hadde et utenomjordisk opphav.

En av grundstenene i samfunnets lære er viktigheten av å yte ubetinget hjelp til alle våre medmennesker. Samfunnets motto er:

Tjeneste er juvelen i oppnåelsens tinde.

(Service is the Jewel in the Rock of Attainment.)

Aetherius Samfunnet betrakter seg ikke som den eneste veien til opplysning eller frelse. Broderskapet hevder at alle de store religioner er forskjellige uttrykk av den samme tidløse virkeligheten, og kommer fra den samme guddommelige kilde. Symbolet til samfunnet betyr at “Gud manifesterer seg som visdom”. Symbolets venstre side er et veldig gammelt og hellig tegn for Gud, og trekanten på høyre siden representerer visdom.

Grunnleggende prinsipper

Samfunnets lære inkluderer både filosofi, religion, metafysikk og den åndelige vitenskap. Noen av de viktigste begrepene er:

Å yte ubetinget hjelp til våre medmennesker

Tjeneste til andre kan også bli fortolket som “karma yoga”, og er betraktet som den høyeste åndelige praksis som kan bli utført i disse dager. Dette er den viktigste delen av arbeidet og læren til Aetherius Samfunnet.

Yoga

Yoga er ofte sett på som en metode for å holde seg sunn og frisk, eller rett og slett en teknikk for avslapning. Men tradisjonelt er yoga en veldig gammel og avansert åndelig metode for frigjørelse og opplysning, hvor det legges stor vekt på å yte ubetinget hjelp til våre medmennesker.

Åndelige energi, bønnekraft og helbredelse

Den åndelig energi, eller utstråling, fungerer i forhold til naturlige lover på samme måte som for eksempel elektrisitet også opererer i forhold til naturlige lover. Denne åndelige utstråling kan bidra til å helbrede, inspirere, lede og beskytte.

Vi kan alle lære oss å tiltrekke denne subtile energien – denne kjærlighetens energi – for å hjelpe oss selv, personer i nød, og det aller viktigste, yte hjelp til hele menneskeheten.

Dynamisk bønnekraft er en av de mektigste metoder tilgjengelig for oss når vi ønsker å tiltrekke energi så den kan dirigeres videre til et bestemt formål med positive utslag.

Gjentakelse av mantra, eller resitasjon av åndelige vibrasjoner – er en annen kraftig måte å tiltrekke og dirigere den mystiske energien.

Åndelige helbredelse fungerer på samme måte og kan læres av alle.

Latent inne i oss er den guddommelige gnist

Hele skapelsen kommer fra den guddommelige gnist. Denne essensen eksisterer i alle ting, og derfor er alt som er skapt guddommelig – en gnist av Gud.

Alt og alle kommer fra den guddommelige kilden – og alt og alle vil til slutt retunere tilbake til denne kilden. Denne kilden har blitt gitt mange navn – Gud, Brahma, Jehovah osv., og er beskrevet på mange forskjellige måter i de forskjellige trosretninger. Kilden er evig, har all kraft og all kunnskap. Den finnes overalt – og er alt. Den er faktisk mer enn dette, utenfor det som kan forstås.

Med korrekt bruk av vår kunnskap og våre evner så utvikler vi oss og blir mer og mer oppmerksom på vår guddommelige natur. Som et resultat blir vi mere og mere opplyst, og samtidig vil våre åndelige evner øke slik at vi bedre kan hjelpe våre medmennesker.

Intuisjon og åndelige krefter

Alle kan utvikle sin intuisjon og medfødte åndelige evner ved å yte ubetinget hjelp til alle våre medmennesker og ved å praktisere bestemte yoga teknikker.

Utenomjordisk liv

Avanserte utenomjordiske sivilisasjoner eksisterer på de andre planetene i vårt solsystem. Dagens vitenskap har ikke den nødvendige teknologi eller evne til å oppdage disse sivilisasjonene fordi livet der er høyere utviklet og derfor eksisterer på ett for høyt frekvens-nivå for vitenskapens instrumenter. Aetherius Samfunnet vil vanligvis omtale innbyggerne av disse avanserte sivilisasjonene som “Kosmiske Mestere”, eller til og med som “guder” på grunn av deres høye åndelige utvikling sammenlignet med oss på jorden.

Deres medfølelse for menneskeheten her på jorden er så sterk at vi kan vanskelig forstå den, og deres offer av seg selv slik at de kan hjelpe menneskeheten, er ofte misforstått, som vi har sett i forbindelse med Jesus Kristus. De hjelper menneskene på jorden på utallige måter. Uten deres intervensjon ville menneskeheten ha ødelagt seg selv for lenge siden.

I historien vår er det flere eksempler på at det har vært nødvendig at en kosmisk mester fødes på jorden som et vanlig menneske. Dette forandrer deres karmiske posisjon som betyr at de kan gi oss mere hjelp uten å bryte karma loven. Kosmiske mestere som Jesus Kristus, Siddharta Gautama (Buddha), Sri Patanjali, Sri Krishna, Konfucius og Lao Zi er eksempler på dette.

Aetherius Samfunnet samarbeider direkte med visse kosmiske mestere. Dr. King utviklet fem kosmiske operasjoner i samarbeid med disse kosmiske mestrene. Han etablerte et modus operandi så samarbeidet mellom de kosmiske mestrene og Aetherius Samfunnet kunne fortsettes etter hans død. Operation Prayer Power (Operasjon Bønne Kraft) er en av disse fem kosmiske operasjoner.

Intelligent liv finnes også utenfor vårt solsystem – og mange av disse verdene er mere avanserte enn det liv som vi kjenner til, noen er mindre avanserte. Det er ingen krigførende vesener på de andre planetene i vårt solsystem, men ikke alle utenomjordiske vesener utenfor solsystemet vårt er vennlige, noen kan bli fiendtlige.

UFO

Noen av de såkalte “uidentifiserte flygende objekter” har faktisk blitt identifisert som et utenomjordisk romfartøy. De har besøkt jorden vår i tusenvis av år. I Bibelen er de beskrevet på mange forskjellige måter, som foreksempel “skyer”, “stjerner” og “flygende skriftruller”. I Hindu tekstene er det et spesielt navn for dem: vimana.

Karma og reinkarnasjon

Karma gir oss de opplevelsene som vil utvikle vår kunnskap og erfaring slik vi kan fortsette på vår evolusjonære reise tilbake til den guddommelige kilden.

Karma handler ikke om straff, men om læring. Mellom inkarnasjonene tilbringer vi en periode på et annet plan, også omtalt som en annen sfære. Disse sfærene er også en del av jorden, men finnes på en annen vibrasjons-frekvens. Etter mange liv, når vi har lært alt det som kan læres ved reinkarnasjon på jorden, kan vi forlate reinkarnasjonens hjul og begynne å leve livet som en kosmisk mester på en annen planet i vårt solsystem. Istedenfor å leve livet på en annen planet vil noen velge å leve på jorden, men da som en Opphøyet Mester (Ascended Master).

I dag så er verdens karma veldig ute av balanse, dette er ikke bra. Årsaken til dette er menneskehetens onde tankegang og tankeløse handlinger, noe som har regjert i tusenvis av år. Denne karmiske ubalanse forhindrer direkte inngrep fra de kosmiske mestrene. De må operere indirekte og under veldige begrensninger. Dette er en av årsakene til at de ikke har tillatelse til å lande åpent iblant oss på jorden.

Hoved funksjonen til Aetherius Samfunnet er å forbedre verdens karma og da spesielt ved hjelp av de kosmiske operasjoner omtalt tidligere.

Kundalini, chakras og auras

Alt og alle har en aura. Auraen består av mere subtile substanser enn den fysiske kroppen, men dette gjør den ikke mindre fysisk – den er ganske enkelt fysisk på en annen måte.

Subtile energier flyter inn i oss og ut fra oss gjennom chakras, også kjent som psykiske sentre. Ryggraden er som en stamme og chakraene er liksom blomster som vokser fra denne stammen igjennom kroppen, og befinner seg i auraen omtrent 5 cm foran kroppen.

Kundalini er en mystisk kraft som befinner seg på bunnen av ryggraden, også kalt “slangekraften.” Når denne kraften beveger seg oppover inne i ryggraden fører det til full aktivisering av hvert enkelt chakra og det leder til opplysing og kosmisk bevissthet. Det kan være veldig farlig å tvinge Kundalini-kraften oppover, noe som ikke er anbefalt av Aetherius Samfunnet. Ved å utføre uselviske tjenester til andre vil Kundalini stige på en naturlig, utvungen måte.

Opphøyde Mestere (Ascended Masters)

Folk på jorden blir gjenfødt for å lære karmiske leksjoner slik at de kan utvikle seg åndelig. Når man er blitt mester av reinkarnasjonen, kan denne personen velge enten å begynne en ny reinkarnasjons-fase på en annen planet i vårt solsystem eller på jorden som en opphøyet mester for å hjelpe resten av menneskeheten. En opphøyet mester er i virkeligheten en udødelig person med kolossale psykiske og åndelige krefter – men enda viktigere, har enorm medfølelse og visdom. Kroppene deres eldes ikke sånn som våre kropper. Når de trenger å skifte den fysiske kroppen, som de gjør av og til, er dette en bevisst handling hvor de er fullt voksne gjennom hele prosessen. Med andre ord de trenger ikke å gjennomgå foster stadiet osv.

Moder Jord

Moder Jord er en levende gudinne som har ofret sin egen utvikling ved å gi menneskeheten et hjem – en folkerase som stort sett er barbarisk og lite utviklet. Aetherius Samfunnet arbeider på forskjellige måter for å hjelpe henne i den utrolige forpliktelsen hun selv valgte.

Hellige fjell

Aetherius Samfunnet organiserer flere pilgrimsferder hvert år til hellige fjell som inneholder spesielle åndelige energier. Disse energiene kan bli sent til andre som har behov for det ved hjelp av bønnekraft, mantra og visualisering. Disse fjellene ble oppladet med åndelige energier av kosmiske mestre og opphøyde mestre i en operasjon som kalles for Operation Starlight (Operasjon Stjernelys). Dr. George King reiste til mange land i over tre år for å utføre dette verdensomspennende foretaket.

For mere informasjon: [email protected]
The Aetherius Society – Norway – Facebook