17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Åndelig energi

Åndelig energi er ikke mindre virkelig enn noen annen energi, som for eksempel elektrisitet, men er langt mere viktig. Åndelig energi er prana (også kjent som «universell livskraft» eller «qi») båret på en bølge av ren kjærlighet.

Å påkalle åndelig energi

En aspirant påkaller åndelig energi ved bønn.

Alle med sanne åndelige eller humanitære motiver vil påkalle åndelig energi. Alle som følger sine høyere ambisjoner og gjør ekte tjeneste for andre, som søker å realisere sin egen guddommelighet, bruker denne energien til en viss grad. En av de enkleste og mest virkningsfulle måter å gjøre dette på er gjennom bønn – spesielt når det gjøres i henhold til yoga prinsipper.

Det bør understrekes at dette er en naturlig prosess – ikke noe som er overnaturlig. Energien kommer fra Gud – som alle andre ting – men er allikevel naturlig – riktignok på ett høyere plan enn hva vitenskapen kjenner til og som vi ennå ikke forstår. Hvilken kvantitet og kvalitet av energi som blir påkalt, bestemmes av presise, metafysiske lover, ikke som en tolkning fra en mytisk guddom. Jo større kvantiteten og kvaliteten av denne energien er, jo bedre den er rettet mot ett mål, jo mere effekt vil den ha.

Enkelt sagt, hvis en person ber for fred i verden i fem minutter på en ganske håpløs, likegyldig måte, vil den personen ikke påkalle nok energi til å ha særlig effekt i verden – selv om dette fortsatt er bedre enn ikke å be i det hele tatt. Men hvis vi hadde ti millioner mennesker som, med hele sitt hjerte og sjel, og med full konsentrasjon, var i bønn for fred i verden i en time, ville dette ha en svært markert effekt på mange tilstander i verden, uansett religion og tilhørighet.

I en kosmisk misjon som utføres av Aetherius Samfunnet, kalt Operasjon Bønne Kraft (Operation Prayer Power), påkalles åndelig energi som blir lagret i åndelige energi batterier. Deretter blir energien sendt ut i konsentrert form som har mye større effekt.

Den åndelige energikrisen og hvordan den kan løses

Den primære energikrisen på Jorden i dag er den åndelige energikrisen. Hvis denne krisen løses, vil det ikke eksistere noen annen energikrise. Dr. King forklarte det på den måten at folk setter sine «grove energi begjær» framfor sine «åndelige energi behov». Dette er spiritualitet anvendt på en praktisk måte – en fordomsfri og forrent spiritualitet, likevel anvendt på et presist vitenskapelig vis – som forkynner begynnelsen på en ny og bedre verden for alle. Mesteren Jesus uttalte det med omhu gjennom Dr. King i 1957:

Den tiden vi nå står ovenfor, bringer store muligheter med seg, og er vitenskapens tid. Vitenskapen i seg selv er som en sjelløs vandrer gjennom nattens riker. Likevel vil den bli varmet av kjærlighet, formet til et redskap, slik at den blir som et klokt menneske og finner sitt hjem. Varm den med kjærlighet, mine brødre. La den vidunderlige, evige kraften fra deres hjerter falle på denne vitenskapen, slik at den blir som et redskap i hendene på den evige guddommeligheten, og ikke den sjelløse gjenstanden dere har gjort den til.

En måte å observere den åndelige energikrisen på, er ved å gjennomsøke de problemene som eksisterer på jorden i dag. Det er innlysende at en stor del av disse problemene er forankret i hvordan folk tenker, og hvordan de oppfører seg som et resultat av denne tenkemåten. Egoisme, triviell grådighet, sjalusi, utemmet begjær, voldelig sinne, hevn – alt dette stemmer fra den lave åndelige bevisstheten som er utbredt på denne planeten. Åndelig energi øker bevisstheten, og reduserer dermed disse problemene.

Årsakene til problemer som hungersnød, tørke, jordskjelv og andre typer såkalte naturkatastrofer har for mange mennesker ingen ting med dem selv eller menneskeheten å gjøre. Disse hendelsene anses rett og slett som tilfeldige naturulykker. Men det er ett faktum at visse naturkatastrofer direkte kan føres tilbake til misbruk av vårt miljø – særlig med atom eksperimentering.

Sett ut fra et mere subtilt synspunkt, har hver tanke vi tenker en effekt på våre omgivelser. For eksempel fører alle de voldsomme, negative følelsene forbundet med krig, til frigjøring av negative energier som blir sendt til Deva Verden (dvs. naturåndenes verden) og denne energien får dermed en negativ effekt på miljøforholdene. I tillegg til dette må vi ta i betraktning at omfanget av menneskenes lidelser er uløselig knyttet til karma loven, enten denne lidelsen er forårsaket av en naturkatastrofe eller ikke.

De kosmiske misjonene Operation Sunbeam og Saturn Mission som Aetherius Samfunnet utfører, utgjør en karmisk manipulasjon og frigjøring av åndelig energi. Det bidrar til å redusere lidelsene som ellers følger av naturkatastrofer. De tre andre kosmiske oppdragene som Aetherius Samfunnet utfører, Operation Prayer Power, Operation Space Power og Operation Space Power II, har også betydelig innvirkning på å redusere den åndelige energikrisen.

Men om vi tror på Aetherius Samfunnets lære eller ikke, hver og en av oss kan likevel bidra til å løse den åndelige energi krisen simpelthen ved å være bedre mennesker – ved å bli de aller beste menneskene vi er i stand til å være – spesielt gjennom tjeneste. Ikke «best» i en materialistisk forstand – men best med tanke på hvor sanne vi er til våre høyere selv – til den gudommelige gnisten i oss alle som gjør oss til den vi virkelig er.

Dersom vi er disponert for åndelighet, desto bedre – la oss be med hele våre hjerter og sjeler for en bedre verden. Men selv om vi ikke gjør det, finnes det er utallige måter å utføre tjeneste på, og å bli sanne hjelpere for andre.

Anbefalt: