17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Intuisjon og psykisk utvikling

Alle kan bli klarsynte

Psykiske og intuitive evner, liksom åndelig helbredelse, burde ikke bli sett på som en gave noen har – men medfødt i alle på jorden. Disse evnene kan være uutviklet, men er iboende alle mennesker. De kan bli vekket til live ved åndelige praktisering, som yoga, bruk av mantra eller ved forskjellige former for tjenester for andre, som for eksempel ved forbønn og åndelig helbredelse.

Visse teknikker kan spesielt hjelpe til med å utvikle disse evnene. Noen teknikker kan være rettet mot andre endemål, men likevel føre til psykisk og intuitiv utvikling, Psychic development can result from practices such as yoga breathing selv om det ikke er formålet. Hvis du praktiserer intense yoga pusteøvelser over en lengre periode i den hensikt
å oppnå høyere åndelig bevissthet, kan det resultere i at du blir klarsynt, selv om du i utgangspunktet ikke er interessert i synske evner.

Selv om alle kan utvikle sine synske evner, er det ikke sikkert alle har det som prioritet og forutbestemmelse. For noen kan det være viktigere å bli flink i ett spesielt fag, selv om det ikke er direkte tilknyttet noe psykisk. Men alle har egenskaper som kan bli forsterket ved hjelp av synske evner.

Synske evner er verken gode eller onde

Synske evner er verken gode eller onde i seg selv – det er hvordan de blir brukt som gjør dem gode eller onde.

Hvis du bruker dine synske evner for å se auraen til en pasient i den hensikt å gi åndelig helbredelse, er det til et godt formål. Da bruker du dine evner til å se hvilken del av auraen som trenger spesiell oppmerksomhet, og påkaller den bestemte magnetiske energien som trengs for å helbrede denne personen. Å bruke dine synske evner til å tilfredsstille ditt eget begjær, eller for å skade andre, er misbruk.

Synske evner og åndelig opplysning

Det er ikke mulig å oppnå opplysning sånn som det er definert i De Ni Friheter (The Nine Freedoms), uten først å utvikle synske evner.

Når de synske evnene er blitt utviklet – må man avholde seg fra deres bruk, med unntak av de som er nødvendig i tjeneste. Dette fører til sann opplysning, som er målet for en yogi. Man kan ikke gå forbi det synske stadiet.

Den Oppstegne Mesteren Saint Goo-Ling snakket igjennom Dr. King og sa disse ordene:

«Kjære studenter: Dere er vel kanskje allerede kjent med, at det er mange, mange veier til åndelig opplysning. Ingen vei kan tilby alle sannheter. Noen sannheter kan finnes på alle disse veiene. Det er mange veier, som spesialiserer seg på å gi mennesker visse klarsynte krefter, klarhørsel, psykometriske krefter og så videre. Men samlet sett har disse svært lite betydning. Du må skjønne at det er bra å utvikle psykiske evner fordi den viktige disiplin er å utvikle dem slik at du kan avvise dem, bortsett fra i tjeneste for menneskeheten – ikke for ett menneske, ikke for familien din, ikke for deg selv, men i tjeneste for alle mennesker.»

Forskjellen mellom intuisjon og psykiske evner

Order «intuisjon» liksom mange andre ord blir brukt forskjellig blant forskjellige mennesker. Intuisjonen kan tolkes som en «stemme» fra den gudommelige ånden som åpenbarer seg gjennom vårt sinn – den høyeste delen av oss selv som «snakker» til oss.   Intuisjon er derfor naturlig og spirituell, men slett ikke alle psykiske krefter er spirituelle.

Med denne forståelsen erkjenner vi at intuisjonen er det mest verdifulle fakultetet vi har, fordi det er ved hjelp av intuisjonen at vi gjenkjenner åndelige sannheter. Det er intuisjonen som fremfor alt vil fortelle deg hvorvidt innholdet av dette nettstedet er sant. Det som er vanskelig, er å «lytte» til intuisjonen blant all støy og verdslige tanker vi fyller våre sinn med hver dag. Når man hører intuisjonen, må man anerkjenne den for hva det er. Det er viktig å være oppmerksom på at det er en forskjell på hva du ønsker skal være sant, og hva intuisjonen faktisk forteller deg.

Hvordan utvikle intuisjonen

Jo mere vi lytter til vår intuisjon – jo mere vi handler ut i fra det vi hører – jo bedre blir vår intuisjon. Desto mere sannferdige vi er, desto mere vi vier oss til sannheten, desto mere vil vi tiltrekke oss sannheten og bli i stand til å gjenkjenne den.

Å ha et rent motiv er også viktig for å utvikle intuisjon. Hvis vi virkelig ønsker å realisere åndelig sannhet, og legger stor nok vekt på å finne den, slik at vi kan bruke denne kunnskapen til å hjelpe andre – vil vi finne sannheten, og anerkjenne den. Det er garantert av den guddommelige loven.

Tjeneste og åndelig praktiseringer er som nevnt ovenfor også fine midler til å utvikle intuisjonen.

En av de første manifestasjoner av super-bevissthet er klarsyn.

Dr. George King

Anbefalt: