17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Det Utenomjordiske Budskapet

Dette er det andre foredraget av Richard Lawrence på Stiklestad, Norge i anledning den Internasjonale UFO konferansen i 2015.  Læren til Aetherius Samfunnet gir deg nøkkelen til en ny måte a leve på. Du vil dra nytte av åndelige muligheter som du aldri tidligere kunne tenkt deg og oppnå en mye bedre forståelse av hva den nye tiden «The New Age» virkelig omfatter. I dette foredraget legger Richard Lawrence vekt på The Nine Freedoms, en lære av stor verdi for alle og enhver.

Buddha

En statue som representerer Herren Buddha

Budskapet som er gitt oss fra våre naboplaneter er hovedsakelig veldig enkelt: lev deres liv i uselvisk tjeneste for andre. Vi må oppgi grådighet, materialisme, krig og så videre – og fordype oss i samarbeidet med den guddommelige loven som regulerer hele skaperverket.

Opp i gjennom historien vår har vi fått mye fantastisk lære – slik som fra Mesteren Jesus, Buddha, Shri Krishna og så videre. Vi burde velge en åndelig vei, og så følge denne veien med hele vårt hjerte og hele vår sjel. Aetherius Samfunnet er en slik vei, og er unik på grunn av de bemerkelsesverdige åndelige mulighetene som denne veien tilbyr, og på grunn av den enorme samlingen av avansert lære gitt i et enkel og lett forståelig språk.

Den filosofien som er blitt gitt gjennom Dr. King av gudene fra verdensrommet, også kjent som kosmiske mestre, inneholder sett fra ett kosmisk synspunkt, enkelhet og medfølelse som i sann Kristendom, kombinert med dyp mystikk fra Østen. Vi er alle i besittelse av en guddommelige gnist. Ved å gjøre sann åndelig tjeneste for andre, ved å utføre åndelige praktiseringer som øker vår bevissthet, kan vi realisere vår guddommelighet, og dermed heve oss over våre nåværende begrensninger. Vi har alle potensial til å utvikle psykiske og intuitive evner, til å forbedre våre sinn på alle måter, og til å oppnå forhøyede bevissthetstilstander. Etter å ha strevd i mange liv på den åndelige vei, kan vi bli fri fra reinkarnasjonens hjul, og dermed få muligheten til å oppleve livet på en annen planet.

De problemene som plager vår verden i dag – hungersnød, vold, kriminalitet, uvitenhet, sykdom og så videre – er ikke uløselige. Dette er problemer vi har skapt, og vi kan løse dem.

Når vi retter på disse forholdene på jorden, vil vi bli tillatt å ha interaksjon med kosmiske mestre, reise i vår galakse og til og med bortenfor, og få nyte usigelig åndelig frihet. De kosmiske mestrene gjør alt de kan for å hjelpe oss til å oppnå dette – men kan bare gjøre så mye som karmaloven tillater. Jo mere vi oppsøker og samarbeider med dem, jo mere vil de få lov til å hjelpe oss i vår utvikling i henhold til den karmiske loven.

Anbefalt: